Freur
Links zu cede.ch und musicstack.com
Songtitel Medium Datum Label Bezeichnung
doot doot (extended version) 12" 1983-1 CBS Records TA4073
matters of the heart (dun difrunt) 12" 1983-2 CBS Records A12-3456
riders in the night (american club mix) 12" 1984 CBS Records TA4333
© 1998 - 2019 DJ JHG Shark Facebook JHG Shark - Konzertberichte